Alla inlägg av jonashornblad

Riskbaserad screening – intervju i DN med professor Per Hall

Per Hall, professor i KARMA-projektet intervjuas i en artikel i Dagens Nyheter den 12 mars angående riskbaserad screening. Där uttalar han sig om riskbaserad screening och hur en metod med artificiell intelligens tillsammans med en egenutvecklad algoritm kan identifiera kvinnors individuella risk för att drabbas av bröstcancer. Med en riskbaserad screening kan dödligheten i bröstcancer gå ned med cirka 50 procent, enligt Per Hall. Läs hela den intressanta artikeln här ”Konstgjord intelligens hittar cancertumörer som ingen annan ser”

KARMA-projektet stöttar PrEvCan!

KARMA-projektet är med och stöttar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan). Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om 12 riskfaktorer för cancer samt beskriva de förebyggande åtgärder som rekommenderas. Kampanjen riktar sig till allmänheten, politiker samt till hälso- och sjukvårdspersonal. Vill du läsa mer om kampanjinitiativet och aktuellt fokusområde kan du göra det här.

PrEvCan, Cancer Prevention Across Europe, ett initiativ från organisationen EONS, European Oncology Nursing Society i nära samarbete med ESMO, European Society for Medical Oncology. Kampanjen stöttas dessutom av mer än 60 internationella och nationella organisationer runt om i Europa. #PrEvCan #CANCERCODE

Europeiska kodexen – 12 sätt att minska risken för att drabbas av cancer.

1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.

2. Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats rökfri.

3. Sträva efter en hälsosam kroppsvikt.

4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa ditt stillasittande.

5. Ät hälsosamt: Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.

6. Begränsa ditt intag av alkohol. För att minska cancerrisken undvik helst alkohol helt, oavsett typ.

7. Undvik för mycket sol. Detta gäller särskilt barn. Skydda huden med kläder och skugga. Komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Solen lyser som starkast mellan klockan 11–15. Sola inte i solarium.

8. Cancerframkallande ämnen. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.

9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.

10. För kvinnor: Amning minskar moderns risk att utveckla cancer. Amma ditt barn om du har möjlighet att göra det. Hormonell substitutionsterapi (HRT) ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av hormonbehandlingar.

11. Delta i vaccinationsprogram. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogrammen mot Hepatit B och humant papillomvirus (HPV).

12. Delta i screeningprogram. Det finns i dagsläget screeningprogram för att upptäcka/förebygga tjocktarmscancer, bröstcancer och livmoderhalscancer.

Läsa mer om de 12 rekommendationerna här.

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Bröstcancerförbundets rapport för 2022 släpptes 29 september. I korthet uppmanar Bröstcancerförbundet Socialstyrelsen att komma med riktlinjer för hur individanpassad screening skall kunna genomföras i Sverige. Bröstcancerförbundet tycker att man skall ta hänsyn till en kvinnas risk och hur svårundersökta, täta bröst hon har, när screeningen genomförs. För att detta skall kunna genomföras anser Bröstcancerförbundet att regionerna skall få utökade resurser. Dessutom tycker Bröstcancerförbundet att alla kvinnor som så önskar skall få reda på hur täta deras bröst är. 

Vi ställer oss bakom Bröstcancerförbundet önskemål, dock med ett förbehåll, innan individanpassad screening skall genomföras måste vi ha mer kunskap. Vi vet inte om individanpassad screening är mer effektiv än den screening vi har idag. Vi veta inte heller vilken den bästa metoden för att bedöma en kvinnas risk eller den bästa metoden för att hitta cancrar i svårundersökta bröst. Det behövs alltså studier innan individanpassad screening genomförs på bred front. 

Vad gäller kravet på att kvinnor skall erbjudas att få reda på sin täthet och att kvinnor med täta bröst skall undersökas bättre håller vi med Bröstcancerförbundet. Det finns många studier som visar att kvinnor med täta bröst har en ökad risk för bröstcancer och att cancrar döljer sig i det täta bröstet.

Läs Bröstcancerförbundets rapport 2022 här: https://brostcancerforbundet.se/aktuellt/brostcancerrapporten-2022-radda-fler-liv-med-individanpassad-screening/

Med anledning av rapporten sändes två tv-inslag där bland annat Per Hall, forskningsledare för KARMA-projektet medverkar, ett i tv4 Nyhetsmorgon den 29 september:

https://www.tv4.se/klipp/va/13792149/tata-brost-en-riskfaktor-for-cancer-5-6-ganger-hogre-risk-att-drabbas,

samt ett i SVT Morgonstudion den 4 oktober:

Morgonstudion – Tis 4 okt 06:00 – Täta bröst kan dölja bröstcancer | SVT Play