26 januari, 2023

KARMA-projektet stöttar PrEvCan!

KARMA-projektet är med och stöttar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan). Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om 12 riskfaktorer för cancer samt beskriva de förebyggande åtgärder som rekommenderas. Kampanjen riktar sig till allmänheten, politiker samt till hälso- och sjukvårdspersonal. Vill du läsa mer om kampanjinitiativet och aktuellt fokusområde kan du göra det här.

PrEvCan, Cancer Prevention Across Europe, ett initiativ från organisationen EONS, European Oncology Nursing Society i nära samarbete med ESMO, European Society for Medical Oncology. Kampanjen stöttas dessutom av mer än 60 internationella och nationella organisationer runt om i Europa. #PrEvCan #CANCERCODE

Europeiska kodexen – 12 sätt att minska risken för att drabbas av cancer.

1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.

2. Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats rökfri.

3. Sträva efter en hälsosam kroppsvikt.

4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa ditt stillasittande.

5. Ät hälsosamt: Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.

6. Begränsa ditt intag av alkohol. För att minska cancerrisken undvik helst alkohol helt, oavsett typ.

7. Undvik för mycket sol. Detta gäller särskilt barn. Skydda huden med kläder och skugga. Komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Solen lyser som starkast mellan klockan 11–15. Sola inte i solarium.

8. Cancerframkallande ämnen. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.

9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.

10. För kvinnor: Amning minskar moderns risk att utveckla cancer. Amma ditt barn om du har möjlighet att göra det. Hormonell substitutionsterapi (HRT) ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av hormonbehandlingar.

11. Delta i vaccinationsprogram. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogrammen mot Hepatit B och humant papillomvirus (HPV).

12. Delta i screeningprogram. Det finns i dagsläget screeningprogram för att upptäcka/förebygga tjocktarmscancer, bröstcancer och livmoderhalscancer.

Läsa mer om de 12 rekommendationerna här.


Tillbaka till nyheter