Information om studiedeltagande

Här kan du som fått ett brev med en förfrågan om att delta i SMART-studien hämta och läsa stuideinformationen och få veta mer om vad det innebär att delta. Du kan sedan besluta om du vill lämna samtycke till att delta i studien. Det gör du i så fall genom att gå till inloggningssidan och där logga in med BankID och sedan gå igenom stegen för att bli studiedeltagare.

Deltagare i studien behöver ladda ner studiens app, KarmApp för iPhone (App Store) eller Android smartphone (Google Play)