Våra medarbetare

Det här är våra engagerade medarbetare i SMART-studien.

Per Hall

Vetenskaplig ledare, professor, överläkare

per.hall@ki.se

Maila

Kamila Czene

Professor, docent

kamila.czene@ki.se

Maila

Magnus Bäcklund

Överläkare

magnus.backlund@ki.se

Maila

Roxanna Hellgren

Överläkare

roxanna.hellgren@sll.se

Maila

Milica Stojkovic

Forskningssjuksköterska

milica.stojkovic@ki.se

Maila

Ann-Sofie Andersson

Forskningssjuksköterska

ann-sofie.andersson@ki.se

Maila

Agneta Lönn

Forskningssjuksköterska

agneta.lonn@ki.se

Maila

Mattias Hammarström

Teamchef, doktorand

mattias.hammarstrom@ki.se

Maila

Christina Windisch

Projektsamordnare

christina.windisch@ki.se

Maila

Marike Gabrielsson

Senior Forskningsspecialist, docent

marike.gabrielson@ki.se

Maila

Mikael Eriksson

Forskare

mikael.eriksson@ki.se

Maila

José Tapia

Forskningsingenjör

jose.tapia@ki.se

Maila

Aki Tuuliainen

Systemutvecklare

aki.tuulianen@ki.se

Maila