Vad är Karmaprojektet?

Inom KARMA-projektet bedrivs flera forskningsstudier om bröstcancer med målet att förebygga bröstcancer och att hitta bröstcancer i ett tidigt botbart skede. Syftet med forskningen är alltså att minska antalet kvinnor som insjuknar och dör i bröstcancer. KARMA-projektet startades 2009 och har sedan dess genomfört ett flertal studier. SMART-studien är en del av KARMA-projektet.

Forskningen bedrivs idag med stöd från olika finansiärer och samarbetspartners, bland annat Bröstcancerförbundet, Cancerfonden, Regionalt Cancer Centrum Stockholm-Gotland, Södersjukhuset och Karolinska Institutet.

KARMA-projektet leds av professor Per Hall vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Han leder projekten i samarbete med personal på KARMA Studiecenter samt personal vid Bröstcentrum Södersjukhuset, Södra Station i Stockholm.

Vill du läs mer om de studier som har genomförts genom åren eller ta del av aktuella studier inom KARMA-projektet just nu, kan du göra det här.