Alla inlägg av Christina Windisch

Tema bröstcancer i Fråga Doktorn på SVT

Ta chansen att se Per Hall, professor i KARMA projektet och Janet Hedendahl Carlsson, leg. Psykoterapeut i SVT programmet Fråga Doktorn. Där de utifrån sin respektive expertis pratar om bröstcancer och besvarar frågor från programmets tittare.

Per Hall berättar bland annat om vad täta bröst innebär, riskfaktorer för bröstcancer och om bröstcancerprevention, missa inte det.

Hela programmet finns att se på SVT play, klicka här.

KARMA på plats under San Antonio Breast Cancer Symposium

Den vetenskapliga konferensen San Antonio Breast Cancer Symposium har nyligen ägt rum, 5-9 december i Texas, USA. Per Hall KARMA-projektets vetenskapliga ledare var på plats som inbjuden talare där han bl.a. presenterade resultaten från vår studie KARISMA2. Här kan du läsa mer om Per Halls medverkan och en kort intervju i ämnet.

I KARISMA2 studien undersöktes om lägre doser än standarddosen på 20 mg av läkemedlet tamoxifen resulterade i mindre biverkningar utan att den skyddande effekten av minskad brösttätheten påverkades. Läs mer om KARISMA2 studiens resultat här.

PrEVCan sätter fokus på screening under september!

KARMA-projektet stöttar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan). Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om 12 riskfaktorer för cancer samt informera om vilka förebyggande åtgärder som rekommenderas. PrEvCan är en bred kampanj initierad av Europeiska kommissionen och riktar sig till allmänheten, politiker samt till hälso- och sjukvårdspersonal.

Under september fokuserar kampanjen på screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Vi som jobbar i KARMA-projektet stödjer förstås kampanjen helhjärtat, att gå på sin erbjudna screening är mycket viktigt oavsett vilken screening det handlar om. Screening för bröstcancer fungerar mycket bra, cirka 65 % av alla bröstcancerfall upptäcks vid en screeningundersökning. Att en cancer i bröstet upptäcks tidigt är avgörande för att behandlingen kan påbörjas i tid vilket förbättrar prognosen. På så vis kan fler kvinnor få ökad livskvalitet och ett längre och friskare liv.

Vill du veta mer om de övriga 12 identifierade riskfaktorerna och vilka förebyggande insatser för cancer som rekommenderas kan du göra det här.

PrEvCan, #CANCERCODE