1 september, 2023

PrEVCan sätter fokus på screening under september!

KARMA-projektet stöttar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan). Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om 12 riskfaktorer för cancer samt informera om vilka förebyggande åtgärder som rekommenderas. PrEvCan är en bred kampanj initierad av Europeiska kommissionen och riktar sig till allmänheten, politiker samt till hälso- och sjukvårdspersonal.

Under september fokuserar kampanjen på screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Vi som jobbar i KARMA-projektet stödjer förstås kampanjen helhjärtat, att gå på sin erbjudna screening är mycket viktigt oavsett vilken screening det handlar om. Screening för bröstcancer fungerar mycket bra, cirka 65 % av alla bröstcancerfall upptäcks vid en screeningundersökning. Att en cancer i bröstet upptäcks tidigt är avgörande för att behandlingen kan påbörjas i tid vilket förbättrar prognosen. På så vis kan fler kvinnor få ökad livskvalitet och ett längre och friskare liv.

Vill du veta mer om de övriga 12 identifierade riskfaktorerna och vilka förebyggande insatser för cancer som rekommenderas kan du göra det här.

PrEvCan, #CANCERCODE


Tillbaka till nyheter